Митовете в съвременната македонска историография (1991-2011 г.) – В: България, Балканите и Европа – Мит, История, Съвремие. Т. V, Научна конференция, 27 октомври 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 303-314


Михов, Милен (2012) Митовете в съвременната македонска историография (1991-2011 г.) – В: България, Балканите и Европа – Мит, История, Съвремие. Т. V, Научна конференция, 27 октомври 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 303-314 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12069
 Милен Михов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/