За “белите полета” или историографски размишления за българската историография по Македонския въпрос – МПр., 2009 .№4, 27-38


Михов, Милен (2009) За “белите полета” или историографски размишления за българската историография по Македонския въпрос – МПр., 2009 .№4, 27-38 София


 
  Статия
 
 Издадено
  12066
 Милен Михов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/