Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75.


Михов, Милен (2006) Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12063
 Милен Михов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/