Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32.


Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София


 
  Студия
 
 Издадено
  12055
 Милен Михов

1. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.100.

2. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.286.

3. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.40.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/