Развитие математического мышления учащихся в процессе решения целостной системы задач


Маринова, Виолета (1999) Развитие математического мышления учащихся в процессе решения целостной системы задач Международна конференция, Могилев, Беларусь


  Анализира се развитието на мисленето чрез решаване на цялостни системи от задачи.
  Статия
 мислене, цялостни системи от задачи
 Издадено
  1204
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/