С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с.


Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  12028
 Милен Михов

19. Лельова, Р. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909) - МПр,№2, с. 73.

20. Лельова, Р. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909) - МПр,№2, с. 74.

21. Лельова, Р. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909) - МПр,№2, с. 75.

22. Лельова, Р. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909) - МПр,№2, с. 76.

23. Лельова, Р. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909) - МПр,№2, с. 77.

12. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 129

13. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 15

14. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 173

15. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 222

16. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 41

17. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 44

18. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 64

1. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.101.

2. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.141.

3. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.150.

4. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.151.

5. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.152.

6. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.166.

7. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.21.

8. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.286.

9. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.35.

10. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.96.

11. Константинова,Ю. Българи и гърци в борбата за Османското наследство. С., Изд. "Фабер", с.99.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/