Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция


Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.


 
  Статия
 Късна античност, готи


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  12027
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/