The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates


Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.


 В резюмиран вид тази статия е публикувана, също на английски език, и в материалите от XIX конгрес по византинистика в Копенхаген: Byzantium: Identity, Image, Influence (Materials from the XIX International Congress of Byzantine Studies, 18 - 24 August 1996) (Ed. K. Fledelius), Coppenhagen: Eventus, 1996, Abstracts: 7.3.2.7. ISBN 10: 8787879085; ISBN 13: 9788787879088.
  Статия
 Byzantine Historiography


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  12025
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/