Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена


Димитров, Димитър (2002) Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 112-128. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.


 
  Статия
 Неоплатонизъм, християнство, Синезий от Кирена


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  12024
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/