Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция


Димитров, Димитър (2002) Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 83-93. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.


 
  Статия
 неоплатонизъм, Късна античност, теургия, Ямблих


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  12023
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/