Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат


Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.


 
  Статия
 византийска историография, Никита Хониат


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  12022
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/