Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят


Димитров, Димитър (2002) Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят В: Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII, София, 2002, с. 165-217. ISBN 954-607-550-7, COBISS.BG-ID 1040121060.


 
  Студия
 Синезий от Кирена, Дион Хризостом, Късна античност
 Издадено
  12021
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/