Суда и неоплатоническата традиция


Димитров, Димитър (2004) Суда и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция. София: Лик, 2004, с. 63-78. ISBN 954-607-623-6, COBISS.BG-ID 1041169124.


 
  Статия
 неоплатонизъм, византийска литература


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Philosophy

 Издадено
  12018
 Димитър Димитров

1. 24. Маринов, Владимир.Порфирий, За"Познай себе си": текст, превод и коментар. Наученелектроненархивна НБУ, 2011.[Електронен ресурс]. Достъпно на: http://eprints.nbu.bg/862/1/Porph._De_Nosce_teipsum_BG.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/