Реализация на системния подход в подготовката по математика на бъдещите начални учители


Маринова, Виолета (1998) Реализация на системния подход в подготовката по математика на бъдещите начални учители Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63


 
  
 
 
  1201
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/