Новата география: икономическа, социална или обществена?


Дерменджиев, Атанас (2014) Новата география: икономическа, социална или обществена? Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 202-223. ISBN 978-619-168-104-4 COBISS.BG-ID 1272335844


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12000
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/