Изисквания към системата от учебни задачи по математика, ориентирани към активизация на познавателната дейност на студентите от Педагогически факултет


Маринова, Виолета (1998) Изисквания към системата от учебни задачи по математика, ориентирани към активизация на познавателната дейност на студентите от Педагогически факултет Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63, Велико Търново


 
  
 
 
  1200
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/