Кънчева, Елена. Стратегия за успешна кариера в областта на спорта. второ допълнено изд., В. Търново, I&B, 2012, ISBN 978-954-9689-69-3, с. 130


Кънчева, Елена (2012) Кънчева, Елена. Стратегия за успешна кариера в областта на спорта. второ допълнено изд., В. Търново, I&B, 2012, ISBN 978-954-9689-69-3, с. 130 В. Търново, I&B, 2012, ISBN 978-954-9689-69-3


 В учебника се проследяват възможните тенденции в такива области като предприемачеството, технологиите, глобализацията и спорта като средство за социална промяна.
  Учебник / Учебно помагало
 спорт, кариера, стратегия
 Издадено
  11997
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/