Беломъжева - Димитрова, Стефания, Елена Кънчева, Цветанка Дилова-Нейкова. Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност ПОФВ към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". МНК "Кинезиология 2013", ВТУ, В. Търново, I&B, 2013, ISBN 978-954-9689-79-2, с. 443-451


Кънчева, Елена (2013) Беломъжева - Димитрова, Стефания, Елена Кънчева, Цветанка Дилова-Нейкова. Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност ПОФВ към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". МНК "Кинезиология 2013", ВТУ, В. Търново, I&B, 2013, ISBN 978-954-9689-79-2, с. 443-451 МНК "Кинезиология 2013", ВТУ, В. Търново, I&B, 2013, ISBN 978-954-9689-79-2


 В резултат на изследването се подчертава личният мотив за избора на специалност ПОФВ от кандидат-студентите, желанието им по време на обучението си да участват в международни образователни и научно-практически програми.
  Доклад
 съвременни учебни програми, маркетинг на специалност ПОФВ
 Издадено
  11995
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/