Кънчева, Елена., Стефания Беломъжева - Димитрова, Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност ПОФВ във Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий". сп. "Спорт и наука", С.,брой 2, ISSN 1310-3393, с. 110-114


Кънчева, Елена (2013) Кънчева, Елена., Стефания Беломъжева - Димитрова, Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност ПОФВ във Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий". сп. "Спорт и наука", С.,брой 2, ISSN 1310-3393, с. 110-114 София, сп."Спорт и наука", 2013, N 2, ISSN 1310-3393


 ески умения и компетенции, които студентите придобиват в процеса на обучение във Великотърновски Университет, както и областите на тяхната професионално-практическа дейност и кариерно развитие.
  Статия
 студент, специалност ПОФВ,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11993
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/