Kantcheva, Elena. Attempting to prepare motivational profile of a sport teacher at Bulgarian school. IJ of Kinesiology and ORS "RIK", Skopje, 2013, Vol.41 N 2, ISSN 1857-7679, UDC 796


Кънчева, Елена (2013) Kantcheva, Elena. Attempting to prepare motivational profile of a sport teacher at Bulgarian school. IJ of Kinesiology and ORS "RIK", Skopje, 2013, Vol.41 N 2, ISSN 1857-7679, UDC 796 Skopje, ORS "RIK", 2013, Vol.41 N 2, ISSN 1857-7679


 Статията прави опит за хармонизиране на целите на училището с целите на учитела по ФВС. Налице са малко училища и ръководители, позволяващи си да инвестират средства и време, за да изследват мотивацията на персонала и проблемните фактори, които обуславят недостатъчните резултати от труда.
  Статия
 мотивация, училище, учител по физическо възпитание и спорт
 Издадено
  11992
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/