Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми)


Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., 1996, с. 92-111.


 Историографско-теоретична студия, посветена на понятието "патронимия" в етнографията.
  Студия
 патронимия, дискусия, изследователи.
 Издадено
  11991
 Мария Иванова

3. Христов, П. Българските етнографи и проблематиката на народните институции в балканския и славянския контекст на европейската етнология. – В: Етнологията в България. История, методи, проблеми. София: Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2012, с. 33. ISBN 978-954-322-466-1

2. Христов, П. Общности и празници. Служби, слави, събори и курбани в южнославянското село през първата половина на ХХ век. София: ЕИМ при БАН, 2004, с. 232. ISBN 954-8458-23-3 (ЕИМ при БАН)

1. Ваня Николова. Етнографски проблеми на народната култура. Т. 4. София, 1996. – Българска етнология, 1997, кн. 3-4, 193-196.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/