Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография


Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 23-28


 Статия, посветена на доц. д-р Николай Колев - дългогодишен преподавател по етнология във ВТУ.
  Отзив
 преподаване, студенти, етнология.
 Издадено
  11988
 Мария Иванова

1. Георгиев, Г. Доцент д-р Николай Колев и студентските дипломни работи по етнография в периода 2000-2005 г. – В: Етнологията вчера, днес и утре. В.Търново, 2006, с.16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/