Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България


Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, 2000, с. 605-611.


 Статия, посветена на едно народно лечение, характерно за населението от Северозападна България. Подготвена по лично събран теренен материал.
  Статия
 лекуване, гроб, вериги.
 Издадено
  11987
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/