Сватбените обичаи и обреди на алмалийци


Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, 2000, кн. 1-2, с. 49-57.


 Статия, посветена на сватбата на българи - преселници от Северна Добруджа. Подготвена по лично събран теренен материал.
  Статия
 алмалийци, сватба, сватбени обичаи и обреди.
 Издадено
  11985
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/