Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с.


Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, 2004, год. ХХХ, кн. 3, с. 92. ISSN 1310-5213


 Една книга, посветена на оръжията на ранните номади, която е първа по рода си в българската историография. Тя представлява интерес и за етнолозите, тъй като разглежда проблеми, свързани с материалната култура на ранните номади.
  Рецензия
 номади, оръжия.
 Издадено
  11982
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/