Следсватбени обредни гостувания у българите


Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите В: Българистични проучвания. Т. Х, 114-120.


 Разгледани са следсватбените обичаи и обреди у българите. Целта е да се очертае тяхната роля при социалното организиране на традиционните родствени отношения.
  Статия
 следсватбени обичаи, повратки, женски гостувания.
 Издадено
  11980
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/