Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Отг.ред. доц. д-р Стела Дерменджиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID: 1043815652


Иванова, Мария (2005) Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Отг.ред. доц. д-р Стела Дерменджиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID: 1043815652 В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Юбилеен сборник на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4, COBISS.BG-ID: 1043815652


 Статия, посветена на студентските дипломни работи по етнология. При тяхното изложение са спазени няколко основни принципа: научна област на етнологията; пространствен обхват и методи на изследване. Подчертана е голямата изследователска страст на студентите към теренната етнографска работа и анализирането на събраните теренни извори.
  Статия
 студенти, дипломни работи, изследователски полета и методи.
 Издадено
  11979
 Мария Иванова

1. Георгиев, Г. Доцент д-р Николай Колев и студентските дипломни работи по етнография в периода 2000-2005 г. – В: Етнологията вчера, днес и утре. В.Търново, 2006, с.16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/