Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите


Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. В. Търново, 55-59.


 Разгледани са представите и обичаите на българите, свързани с предварителната подготовка на погребението – избор на място за гроб, облекло, обредни вещи и пр.
  Статия
 подготовка за погребение - избор на място за гроб, обредни вещи, облекло и пр.
 Издадено
  11978
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/