Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.). – Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213


Иванова, Мария (2005) Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.). – Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213


 Статията обобщава резултатите от студентска етноложка експедиция в община Каварна. Подчертано е практическото значение на теренното етнографско изследване за студентите-етнолози, както и добрите резултати, които дава съвместната работа на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” с общините.
  Статия
 теренна етнографска експедиция, община Каварна.
 Издадено
  11977
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/