Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура


Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура Във: В света на човека. Т. І. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, c. XLV-XL. ISBN 978-954-07-2715-8, COBISS.BG-ID: 1231333092


 Статията е посветена на изследванията на проф. дин Иваничка Георгиева в областта на българската соционормативна култура. Очертан е нейният принос при изучаването на семейството, родствените отношения и роднинската терминология.
  Статия
 семейство, родствени отношения, роднинска терминология.
 Издадено
  11976
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/