Ролята на географията при изучаването на етническите общности


Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.


 Статията е посветена на ролята на географията при изучаването на етническите общности. Разгледани са връзките и взаимодействието между географията и етнологията.
  Статия
 география, етнология.
 Издадено
  11973
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/