Ценно наследство за българската етнография


Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.


 Стефан Захариев е виден възрожденец, радетел на идеята за културното и историческото самопознание на българския народ. Като автор на първото „Географско-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”, завършено още през 1865 г., Ст. Захариев поставя началото на тъй значимите за българската народоука регионални етнографски проучвания.
  Статия
 Възраждане, етнографско описание.
 Издадено
  11972
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/