Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя


Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, с. 51-57.


 В българския народен календар с названието Велика или Страстна неделя се обозначава цялата седмица непосредствено преди празника Великден или Възкресение Христово. За православните българи Великден е най-големият християнски празник, а това обуславя изключително богатата обредна практика, която се спазва и по време на Страстната неделя. Част от тази обредна практика са поменалните обичаи и обреди, които са групирани около Лазаровден, Връбница (Цветница) или Велики четвъртък, и в съботата на Страстната неделя. Техният анализ показва, че те са неделима част от народната представа за годишната календарна цикличност и за прехода от зимата към пролетта. Повлияни силно от православния християнски календар те продължават да се изпълняват и до днес от българите.
  Статия
 поменални обичаи, задушница, православна църква.
 Издадено
  11970
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/