Анюта Каменова – Борин. На църква да идем, оброк да сторим.


Иванова, Мария (2013) Анюта Каменова – Борин. На църква да идем, оброк да сторим. В: Каменова – Борин, А. На църква да идем, оброк да сторим. Видин, 2013, с. 54-55.


 Рецензията е посветена на изследването на специфичните родови празници и обичаи на населението от Монтанския край.
  Рецензия
 оброк, светец
 Издадено
  11969
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/