Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев


Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.


 За етнолозите най-трудна, но и най-вълнуваща, е темата за единството и разнообразието в българската народна култура. Изследовател от такава висота е доц. д-р Николай Колев, превърнал изучаването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в призвание за цял живот. Последовател на Христо Вакарелски, доц. д-р Н. Колев е от онези български етнолози, в чието научно творчество водещи са две основни изследователски правила: провеждане на теренни етнографски изследвания, които в повечето случаи имат локален или регионален характер и анализиране на лично събрания теренен материал.
  Статия
 теренно етнографско изследване, локални, регионални и общоетнични теренни изследвания.
 Издадено
  11967
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/