Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141


Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141 Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141


 Статията е посветена на връзките на етнологията с историята, археологията и географията в рамките на обучението на студентите в Историческия факултет във ВТУ. Подчертано е взаимодействието между споменатите науки, както и възможностите за разкриването на нови специалности във факултета.
  Статия
 етнология, история, археология, география.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  11966
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/