Традиционни особени погребения у българите. – Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141


Иванова, Мария (2012) Традиционни особени погребения у българите. – Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141 Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141


 Статията е посветена на особените погребения в българската народна култура.
  Статия
 грешници, удавени, ударени от гръм, родилки, некръстени деца, моми и ергени, младоженци, загинали на незнайно място и пр.
 Издадено
  11965
 Мария Иванова

1. Тютюнджиев, Ив., П. Чаушев. Вампирите в българските земи. В. Търново: М-Прес, 2017, 172 с. ISBN 978-954-8455-84-8, COBISS.BG-ID: 1284360932, с. 112.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/