Петковден в народния календар на българите.


Иванова, Мария (2013) Петковден в народния календар на българите. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново. Изд. "Фабер", 2013, с.579-584. ISBN 978-954-400-982-3.


 Статията е посветена на празника Петковден в българския народен календар.
  Статия
 Петковден, календар, обредна практика
 Издадено
  11964
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/