Етнология - съвременни проблеми – анкета на ИЕФЕМ при БАН.


Иванова, Мария (2015) Етнология - съвременни проблеми – анкета на ИЕФЕМ при БАН. Българска етнология, 2015, год. XLI, кн. 1, с. 145-148. ISSN 1310-5213


 През 2015 г. списание "Българска етнология" навърши 40 години. По този повод редакцията на списанието организира анкета за съвременното развитие на етнологията в България.
  Отзив
 етнология, антропология, научни достижения на българската етнология през последните 40 години


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  11962
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/