Относно антропогенната натовареност, преобразуваността и устойчивостта при определяне на ландшафтния риск за природната среда


Мончев, Николай (2004) Относно антропогенната натовареност, преобразуваността и устойчивостта при определяне на ландшафтния риск за природната среда Годишник на Техническия университет, Варна, 307-568


 
  Статия
 
 Издадено
  11943
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/