Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите


Мончев, Николай (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите ВТ, Научни трудове на НВУ "В.Левски",кн.73-II


 
  Статия
 
 Издадено
  11942
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/