“Медвенският гръмовержец в следосвобожденската публицистика”. Аспекти на публицистичната и културно-просветната дейност на Захари Стоянов (1880–1885).


Йорданов, Стефан (2011) “Медвенският гръмовержец в следосвобожденската публицистика”. Аспекти на публицистичната и културно-просветната дейност на Захари Стоянов (1880–1885). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 233 с.


 [В съавторство, подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов] [Co-author of: “The Tunderer from Medven” in publicity after the Liberation. Aspects of the publicist and culture-educational activity of Z. Stoyanov. In Bulgarian.] Интерактивно представяне на книгата / Interactive presentation of the book: http://www.academia.edu/6721875/
  Монография
 Захари Стоянов, публицистика, Съединение на Източна Румиелия с Княжество България, отношение към интелигенцията
 Издадено
  11937
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/