Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен.


Йорданов, Стефан (2008) Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с.


 [Introduction in the History of Religions. Part I. The Religion as a Cultural-Historical Phenomenon. In Bulgarian.] Интерактивно представяне на книгата / Interactive presentation of the book: http://www.academia.edu/4273692/
  Учебник / Учебно помагало
 религия, феноменология на религията, функции на религията, религия и митология, социално-нормативна роля на религията
 Издадено
  11933
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/