Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа литература. В памет на Тодор Ташев (1928 - 2015).


Йорданов, Стефан (2016) Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа литература. В памет на Тодор Ташев (1928 - 2015). Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 116 - 134.


 [В съавторство. Подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов]. Приведена е подбрана библиография.
  Статия
 Захари Стоянов, Тодор Ташев, Асп. Емануилов, Александър Балабанов, Дьорд Сонди
 Издадено
  11932
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/