Чийфдъмът като феномен. I. Същност и място в анализа на държавообразувателните процеси. Въведение в проблематиката.


Йорданов, Стефан (2016) Чийфдъмът като феномен. I. Същност и място в анализа на държавообразувателните процеси. Въведение в проблематиката. Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 15 - 46.


 
  Студия
 чийфдъм, вождество, военна демокрация, ранна държава, политогенезис, държавообразувателни процеси, периодизация на политогенезиса
 Издадено
  11931
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/