Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана / Ивайло.


Йорданов, Стефан (2016) Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана / Ивайло. Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Велико Търново, 2016, 248 - 271.


 
  Статия
 Ивайло, българска ономастика, славянска,ономастика, Иван Асен III, Галицко-Волинско княжество, Киевско княжество, "антифеодално" въстание
 Издадено
  11930
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/