Н.Мончев Опазване на агроландшафти


Мончев, Николай (2004) Н.Мончев Опазване на агроландшафти Сб. Национална-научнопрактическа конференция по география, София


 
  Статия
 
 Издадено
  11928
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/