Н.Мончев Почвено разнообразие в западната част на Търновските височини В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67


Мончев, Николай (1998) Н.Мончев Почвено разнообразие в западната част на Търновските височини В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67 В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67


 
  Статия
 
 Издадено
  11926
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/