Н.Мончев Оценяване на физикогеографските условия при агроландшафти В: Сб. “Теоретични проблеми на географското познание”


Мончев, Николай (1994) Н.Мончев Оценяване на физикогеографските условия при агроландшафти В: Сб. “Теоретични проблеми на географското познание” ВТ


 
  Статия
 
 Издадено
  11925
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/