Н. Мончев Антропогенизация на земите от долното течение на Искър


Мончев, Николай (2006) Н. Мончев Антропогенизация на земите от долното течение на Искър ВТУ


 
  Монография
 
 Издадено
  11922
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/